Steun de SSVA

Word vrijwilliger

Vrijwilligers zijn onmisbaar voor de organisatie. Voor het uitvoeren van de projecten kan de Stichting rekenen op de steun van talrijke vrijwilligers. Wilt U zich ook belangeloos inzetten als vrijwilliger? Neem dan contact op met ons secretariaat ssvasecr@zeelandnet.nl

Uiteraard is er ook geld nodig.

Geef eenmalig

Door eenmalig een geldbedrag over te maken, helpt u mee een project te realiseren.

Hebt u er wel eens aan gedacht om een project van SSVA te adopteren? Stel, u trouwt, jubileert of geeft een ander feest. In plaats van zelf cadeaus te krijgen, vraagt u aan uw gasten of zij een donatie willen doen aan het project van uw keuze.

Onderstaande bedrijven/instellingen gingen U reeds voor:

Rotaryclubs Walcheren

Middelburg

Soroptimist club Walcheren

Tekstvak: Belastingen
De Stichting is door de belastingdienst aangemerkt als een Algemeen Nut Beoogde Instelling. Deze zogenaamde ANBIstatus voorziet in gunstige voorwaarden ten aanzien van schenken en erven.
Voor meer details dient U de site van de belastingdienst te raadplegen.
Tekstvak: Tip

Ingevulde en ondertekende formulieren kunt U zenden naar:

Stichting Samenwerking Vlissingen-Ambon

Oude Vlissingseweg 52

4336 AE  Middelburg

 

U sponsort onze projecten? Wij plaatsen uw bedrijfslogo op onze site!

Tekstvak: Uw bijdrage kunt u storten op rek.nr. 38.53.95.590 t.n.v. penningmeester SSVA in Middelburg o.v.v. het door u gewenste project.

Word donateur

Als u donateur wordt van SSVA betaalt u per periode een door uzelf gekozen bedrag, bijvoorbeeld per maand of per jaar. Met dit geld helpt u onze projecten te steunen. U ontvangt onze nieuwsbrief ‘Jembatan’. Jembatan houdt U minstens eenmaal per jaar op de hoogte van de voortgang en resultaten van de lopende en nieuwe projecten.

Word nu donateur en meldt U aan via één van onderstaande aanmeldingsformulieren:

Basisschool De Burcht-Rietheim

Vijfhoek: connexxion